החזרי מס בירושלים, במרכז, ברחובות ובראשון לציון - יצחק בלזר

איך לקבל יותר?

בהתאם להוראות החוק ניתן לנצל הטבות מס בדרכים שונות.
כדי להנות מהחזרים כספיים, צריך לבחון את כל האפשרויות, ומתוכן לקחת את המשתלמת ביותר.
ההבדלים יכולים להגיע לאלפי שקלים!

- למרבית השכירים בישראל מגיע החזרים ממס הכנסה !

החזרי מס נובעים מחוסר מודעות לניצול מלוא הטבות המס המגיעות על פי חוק ובעיקר בגלל מורכבות שיטת המיסוי היוצרת עיוותים בלתי נמנעים בחישוב המס. החזרים אלו ניתן לקבל עבור שש שנים אחורה בתוספת ריבית בשיעור 4% והצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן מתום השנה עבורה נדרש החזר מס. עבור שנים קדומות יותר לא ניתן לקבל החזרי מס עקב חוקי התיישנות. העילות הן רבות ומגוונות ולמעשה נוגעות ליותר מ 80% מהשכירים בישראל.

החל משנת 2014 עם השינוי בחוקי מיסוי מקרקעין, כל אדם המוכר דירה עתיד להתחייב בתשלום מס שבח עד לגובה מקסימלי של 25% מגובה השבח שחל על הנכס. כפועל יוצא, אדם שמוכר דירה בשנת 2014 ואילך מומלץ כי יבצע בדיקה לעניין זכאותו להחזר מס גם בהקשר של תשלום מס שבח.

החזרי מס במרכז

 

החזרי מס - איך זה עובד?  

עילות אפשריות לפי ארבעה תחומים:

o אירועים בעבודה : הפסקות עבודה , יציאה לפנסיה, הכנסות מכמה מקומות עבודה במקביל, התחלת עבודה באמצע השנה וכדו'.
o אירועים רפואיים : הורים לילדים לקויי למידה או בעלי צרכים מיוחדים , אירועים רפואיים מיוחדים, תשלומים לאחזקת קרוב משפחה במוסד רפואי וכדו'
o אירועים אישיים : הפקדות לקופת גמל/ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה לא דרך המעביד, תשלום מס שבח (בייחוד החל משנת 2014 הופך רלוונטי לגבי כל מי שמוכר דירה), פעילות בשוק ההון, תשלום מזונות, משפחה חד הורית, תרומות לימודים אקדמיים ועוד.
o העברת הטבות מס בין בני זוג : גם בהעדר עילות ספציפיות סידור מחדש של הטבות המס בין בני זוג בתא המשפחתי "מייצרים" על פי רוב החזרים "יש מאין" שאין המעסיק יכול לבצע אותם הן משום שאין בידו הכלים והסמכות אלא לחשב את חישוב המס של העובד הבודד והן משום שאין לפניו תמונת הכנסות והטבות המס של שני בני הזוג יחדיו. חלק מהטבות המס ניתן לקבל באופן שוטף באמצעות המעסיק לאחר מילוי כרטיס עובד (טופס 101), חלק עם המצאת אשור מיוחד ממס הכנסה למעסיק, וחלק מהטבות המס לא ניתן לקבל אלא באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.


הגשת דו"ח שנתי לצורך קבלת החזר מס מרבי כרוכה בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים לחישוב המס וכן נספחים או מכתבים מיוחדים שיש למלא. מס הכנסה מצידו יערוך חישוב מס מחודש גם על הטבות המס שכבר ניתנו בתלוש השכר ולא רק בגין החזרי המס הנדרשים. המשמעות: אם מסיבה כלשהי טעה המעסיק בחישוב המס על מגיש הדו"ח לשאת בתוצאות. מעבר לכך יש מקרים שבהם המחשב של מס הכנסה לא עורך את חישוב המס המיטבי אלא רק אם צורף מכתב מיוחד המפרט את אופן חישוב המס הנדרש. בהעדרו יקבל מגיש הדו"ח החזר מס חלקי בלבד.

* הגשת דו"ח למס הכנסה באמצעות רו"ח/מומחה להחזרי מס בעל ניסיון מוכח ותוכנת חישוב ייעודית לתכנון החזרי מס מונעת סיכון לחוב מיותר למס הכנסה ובעיקר מבטיחה לקבל החזר מס מקסימלי.

* יתרון נוסף, התשלום לצורך הגשת דו"ח שנתי מוכר לצורך מס הכנסה גם לשכירים וגם הוא עצמו מזכה בהחזר מס.

 

להלן יפורטו מצבים שונים המצביעים על שיקולים לניצול נכון של הטבות מס, בזכותם ניתן לקבל יותר ממס הכנסה: 

- תשלומים לקופ"ג, פנסיה וביטוח חיים
- תשלומים לכיסוי אבדן כושר עבודה
- הפסקות עבודה
- פעילות בשוק ההון
- פיקדונות
- ילד לקוי למידה
- תרומות
- ביטוח חיים למשכנתא
- סיום לימודים אקדמאיים
- שבירת תגמולים בגין קרוב נכה
- אחזקת נטול יכולת
- תשלום מזונות
- חייל משוחרר
- ליקוי רפואי
- עולה חדש
- תושבי ישובים מסוימים
- בן/בת זוג לא עובד/ת
- הוצאות הנצחה
- תשלום מס שבח על מכירת דירת מגורים.

 

החזרי מס בירושלים

אני מספק את שירותיי בירושלים, במרכז, ברחובות ובראשון לציון