תשלום מזונות

הורה החי בנפרד מבן זוגו, גם אם טרם הושלם הליך הגירושין, ומשלם מזונות עבור ילדיו שגילם אינו עולה על 19 בשנת המס זכאי לנקודת זיכוי אחת. אב או אם במשפחה חד הורית בה ילדים שטרם מלאו להם 19 שנים זכאים לנקודת זיכוי נוספת אחת.

חייל משוחרר

מי שסיים שירות סדיר או שירות לאומי זכאי להטבות מס. גובה הטבות המס תלויות במשך השירות ובמועד השחרור.

למשתחררים מתאריך 1.7.2005 עד 30.6.2007
מי ששירת 24 חודשים לפחות זכאי ל1/6 נקודת זיכוי לחודש למשך 36 חודשים.
מי ששירת בין 12 חודשים ל 24 חודשים או פחות מכך אם שוחרר מסיבות רפואיות זכאי ל 1/12 נקודת זיכוי למשך 24 חודשים.

למשתחררים אחרי 1.7.2007
חייל ששירת 23 חודשי שירות לפחות וחיילת ששירתה 22 חודשים לפחות זכאים ל 1/6 נקודת זיכוי לחודש למשך 36 חודשים.
תקופת שירות קצרה יותר מזכה ב 1/12 נקודת זיכוי בלבד

בגין ליקוי רפואי

מי שעבר אירוע רפואי קשה או סובל מסדרת ליקויים רפואיים שאחוזי הנכות הכוללת בגינם הנה 90% ומעלה לתקופה העולה על 184 ימים זכאי לפטור ממס על הכנסתו.

נכות המזכה בפטור ממס אינה חייבת להימשך לצמיתות אולם היא חייבת להיקבע לתקופה העולה על 184 ימים.

פטור על הכנסה מיגיעה אישית:
עד 184 ימים אין זכאות לפטור ממס.
בין 185 ימים ל364 ימים - פטור עד לתקרה של 72,240 ₪ לשנה (נכון לשנת 2013)
365 ימים ומעלה - פטור יחסי עד לתקרה של 602,400 ₪ לשנה.

אם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ 69,480 ₪ תהייה פטורה ממס גם הכנסתו שאינה מיגיעה אישית עד לסכום הנ"ל.