זיכוי מס לעולה חדש: 

עולה חדש או תושב ארעי זכאי לנקודות זיכוי למשך 42 חודשים מחודש הכניסה לארץ.

גובה נקודות הזיכוי הנוספות:

3 נקודות זיכוי שנתיות ב- 18 החודשים הראשונים.
2 נקודות זיכוי שנתיות ב-12 החודשים הבאים.
ונקודת זיכוי אחת בשנה האחרונה.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.

החזרי מס לתושבי ישובים מסוימים: 

מי שהתגורר לפחות שנה בישובים מסוימים זכאי לזיכוי ממס בשעורים של מ- 5% מהכנסתו ועד -25% מהכנסתו, כפוף לתקרות הכנסה המשתנות משנה לשנה.

רשימת הישובים (בדרך כלל ישובי ספר) וגובה הזיכוי מפורטים בלוחות הניכויים המפורסמים על ידי מס הכנסה, ויכולים להשתנות משנה לשנה.
זיכויים ותקרות לדוגמא (רשימה חלקית) משנת 2013:
יישובי צפון – זיכוי המס עד 12% מההכנסה החייבת עד תקרה של 236,760 ₪
קרית שמונה – זיכוי המס עד 24% מההכנסה החייבת עד תקרה של 236,760 ₪
קו עימות דרום – זיכוי המס עד 20% מההכנסה החייבת עד תקרה של 236,760 ₪
מצפה רמון – זיכוי המס עד 24% מההכנסה החייבת עד תקרה של 157,680 ₪
דימונה וירוחם – זיכוי המס עד 19% מההכנסה החייבת עד תקרה של 157,680 ₪


גובה הטבת המס בשנה הראשונה והאחרונה מחושב יחסית למספר חודשי המגורים באותה שנה. הואיל והזיכוי ניתן רק בחלוף שנת מגורים, הרי שאת הזיכוי בגין השנה הראשונה ניתן לקבל רק במסגרת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה ולא דרך המעסיק.

החל מהשנה השנייה ניתן לקבל את הטבת המס ישירות בתלוש השכר עם הצגת אישור תושב למעסיק.

החזרי מס ברחובות