תחומי עיסוק


ביקורת והכנת דוחות

במכלול השירותים אותם מספק משרדו של רואה חשבון יצחק בלזר ניכלל גם שירות של ביקורת והכנת דוחות. כל בעל חברה / עמותה / עסק, מחויב בהגשת דוחות לרשויות השונות. חובת הדיווח חלה על כל בעל חברה / עמותה / עסק, קטן כגדול ולא משנה מה היקף הפעילות של החברה / עמותה / עסק. גם במקרה שלא הייתה פעילות או שהרווחים לא היו גבוהים מההפסדים עדיין חלה חובת הדיווח.

המשך קריאה: ביקורת והכנת דוחות

חוות דעת משפטיות


משרדנו מספק שירות לעורכי דין ופרטיים במתן חוות דעת מומחה משפטיות בתיקים מסחריים ובתיקים בתחום דיני המשפחה, לרבות חישובים בתיקי מזונות ורכוש, איזון משאבים ועוד. לרואה חשבון יצחק בלזר ניסיון חיובי מוכח בתחום, לרבות מתן עדות בתחומי מומחיותו (ממליצים יינתנו על פי דרישה). 

המשך קריאה: חוות דעת משפטיות

מיסוי מקרקעין


המחאה החברתית בקיץ האחרון העלתה על סדר היום הלאומי את עליית המחירים בשוק הנדל"ן וכן את ההוצאות הרבות שנאלץ לשאת בהן מעמד הביניים.

המשך קריאה: מיסוי מקרקעין

הנהלת חשבונות משכורות


הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום הפעולות הפיננסיות של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות שלה. בין פעולות אלו אפשר למנות: מכירות, רכישות, קבלות, תקבולים ותשלומים. הנהלת חשבונות בעצם מהווה את "לב" העסק שכן היא מספקת לבעל העסק מידע המשקף את הכנסותיו והוצאותיו ובסה"כ נותנת ביטוי לרמת הכדאיות שבהפעלת העסק (רווח או הפסד).

המשך קריאה: הנהלת חשבונות משכורות

ייעוץ וליווי עסקי


לרבים מהאנשים יש חלום על עסק עצמאי משלהם, על חיים ללא בוס לוחץ על הראש, על משרד משלהם, הם רואים את עצמם הבוסים שלהם ושל אחרים, הם קובעים את סדר היום. הם חולמים על עבודה בתחום האהוב עליהם כשהם אדונים לעצמם והכסף לא מפסיק לזרום...

המשך קריאה: ייעוץ וליווי עסקי

שרותי חשבונאות ובקרת תהליכים


כל עסק קטן כגדול זקוק לשרותי חשבות. עסקים גדולים מעסיקים חשבים במשרה מלאה, אך לעסקים קטנים ובינוניים בדרך כלל אין צורך בשרותי חשבות במשרה מלאה. משרד רואה חשבון יצחק בלזר מספק שרותי חשבות לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת חשב במשרה מלאה.

המשך קריאה: שרותי חשבונאות ובקרת תהליכים

הצהרת הון


הצהרת הון תיערך על ידי רואה חשבון ותוגש למס הכנסה לפי בקשת פקיד שומה ואין לה מועד קבוע. הצהרת ההון מיועדת לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של בעל עסק ובעל מניות בחברה. בדוח זה כלולים כל נכסי התא המשפחתי - בן/בת הזוג וילדים עד גיל 18 בנוסף להון העסקי.

המשך קריאה: הצהרת הון

ייעוץ מס וביטוח לאומי


חוקי המס בישראל מורכבים ומטילים על בעל עסק חובות רבים, אך גם טומנים בחובם גם הקלות רבות הנועדות לעידוד ותמיכה בתחומים שהם אינטרס של המדינה.

המשך קריאה: ייעוץ מס וביטוח לאומי