הנהלת חשבונות משכורות


הנהלת חשבונות היא תחום העוסק ברישום הפעולות הפיננסיות של ישות חשבונאית באמצעות רישום התנועות הכספיות שלה. בין פעולות אלו אפשר למנות: מכירות, רכישות, קבלות, תקבולים ותשלומים. הנהלת חשבונות בעצם מהווה את "לב" העסק שכן היא מספקת לבעל העסק מידע המשקף את הכנסותיו והוצאותיו ובסה"כ נותנת ביטוי לרמת הכדאיות שבהפעלת העסק (רווח או הפסד).

ישנן שתי שיטות מקובלות בהנהלת חשבונות: הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה. כאשר לכל שיטה היתרונות והחסרונות שלה ולכל עסק מתאימים את הנהלת החשבונות המתאימה לו.

כאשר לעסק יש הנהלת חשבונות נכונה ומדויקת קל יותר לראות את מצב העסק ולדעת איפה הוא עומד. עסק מצליח חייב שתהיה לו הנהלת חשבונות אמינה ומדויקת וכאשר יש בלבול בחשבונות הדבר מקבל ביטוי בתוצאות העסקיות. בנוסף לצורך של כל עסק בהנהלת חשבונות נכונה ומדויקת, עליו לפעול בהתאם להוראות ניהול הספרים שכן אי ציות להוראות אלו מהווה עבירה על החוק.

משרדנו מספק שירותי הנהלת חשבונות והנפקת תלושי משכורת לעסקים קטנים ובינוניים. המשרד מספק מגוון שירותים הקשורים לתחום זה.

אנו דואגים לניהול הספרים לפי הוראות מס הכנסה וחוק מע"מ ונותנים הדרכה לבעל העסק מה עליו לעשות מצידו כדי שכל דבר שצריך להיות מתועד יישמר.

משרדנו מחובר למחשבי מס הכנסה ומע"מ ודרכם אנו משדרים את הדוחות הנדרשים על ידם, דבר שגורם לזירוז התהליך ומבטיח שהדוחות יוגשו בזמן ולא באיחורים הגוררים קנסות.

לעבודת הנהלת החשבונות על ידי משרדנו יתרון גדול בשל הליווי, הידע ומקצועיות של רואה חשבון יצחק בלזר.