שרותי חשבונאות ובקרת תהליכים


כל עסק קטן כגדול זקוק לשרותי חשבות. עסקים גדולים מעסיקים חשבים במשרה מלאה, אך לעסקים קטנים ובינוניים בדרך כלל אין צורך בשרותי חשבות במשרה מלאה. משרד רואה חשבון יצחק בלזר מספק שרותי חשבות לחברות בהיקפי פעילות שאינם מצדיקים העסקת חשב במשרה מלאה.

במסגרת שירותי חשבות המשרד מלווה את העסק של הלקוח בהיקף שעות אופטימאלי הנדרש לעסק תוך פיקוחו הצמוד של רואה חשבון. שירותי חשבות כוללים: תמחור וניתוח עדכני של פעילות העסק, פיקוח על איכות ניהול החשבונות, הכנת דוחות שנדרשים על ידי הבנקים לשם קבלה ושמירה על מסגרות אשראי, הכנת דוחות לצורך מכתבי אשראי LC, ניהול תקציבי ובקרה פנימית וכל פעילות ספציפית אחרת הנדרשת במערך החשבונות של העסק והכל בפיקוחו של משרד רואה חשבון יצחק בלזר.

בנוסף מספק משרד רואה חשבון יצחק בלזר שרותי בקרה, כתיבה, והטמעת תהליכים.

השרות ניתן בעיקר ללקוחות שהיקפי פעילותם העסקית מצריך שימוש בניהול כספים, אך מעוניינים לקבל שירות זה ממשרד חיצוני.

שירות בקרת תהליכים כולל מגוון דרישות אשר מותאם לכל ארגון בהתאם לצרכיו:

  • סקירת תוצאות עסקיות לדירקטוריון החברה.
  • הכנת תקציב ובקרה תקציבית.
  • הכנת דו"חות חודשיים, רבעוניים ושנתיים.
  • פיקוח ובקרה על מערך הנהלת חשבונות.
  • הכנת תחזיות.
  • ניתוחים פיננסים.