הצהרת הון


הצהרת הון תיערך על ידי רואה חשבון ותוגש למס הכנסה לפי בקשת פקיד שומה ואין לה מועד קבוע. הצהרת ההון מיועדת לתת למס הכנסה מידע על מצב הנכסים בניכוי ההתחייבויות של בעל עסק ובעל מניות בחברה. בדוח זה כלולים כל נכסי התא המשפחתי - בן/בת הזוג וילדים עד גיל 18 בנוסף להון העסקי.


על המצהיר לתת הצהרה כוללת של עלות כל נכסיו: חשבונות בנק, נדל"ן, תוכניות חיסכון,תכולת דירה ועסק, יצירות אומנות, תכשיטים, עלות מכונית, עלות בית, קרנות גמל ועוד. מתוך החישוב הכולל של סך הנכסים , מפחיתים, בהצהרת ההון את ההתחייבויות העסקיות והפרטיות הקיימות ליום ההצהרה (ההתחייבות כוללת יתרות חובה בבנק , הלוואות ומשכנתאות) היתרה נטו -מהווה את סך ההון ליום הצהרת ההון.

נערכת השוואה בין 2 הצהרות ההון האחרונות זאת לאחר התייחסות להוצאות מחיה ואחרות, והמסקנה- גידול או קיטון בהון שאותו יש להסביר.

חשיבותו של רואה החשבון בתהליך הכנת הצהרת ההון היא גדולה, כיון שיש חשיבות רבה לדיוק בהצהרת ההון. יש לדאוג שכל הפרטים שאמורים להיות מדווחים למס הכנסה אכן יופיעו בהצהרה בכדי למנוע בעיות בעתיד.

משרדנו עורך דו"חות מקיפים , יסודיים ומעמיקים שאליהם יהיו מצורפים כל האסמכתאות הנדרשות שישמרו אצלו. (קבלות, טפסי בנק, מסמכים מחברת הביטוח -על הבית ונכסים אחרים והוצאות מיוחדות לבית ולעסק) זאת כדי שלא תאלצו להתרוצץ ביום הגשת הצהרת ההון בחיפוש אחר אישורים ומסמכים אלו. תפקידו של רואה החשבון הוא לעקוב אחר כל המסמכים, לשמור ולתייק אותם אצלו, רואה החשבון ימיין את החומר, יבחן את פעילותכם, ידאג לתשלום מדויק ומתוזמן של תשלומי המס וכל דבר יהיה מגובה באישורו של רואה חשבון.

הצהרת הון היא כלי לבדוק את נכונות הדיווחים השנתיים למס הכנסה ולנסות להגיע למצב בו כך אזרח ישלם מס אמיתי. עריכת ההשוואה בין ההצהרות בצורה לא טובה עלולה לגרום לתשלומי מס גבוהים מן הנדרש ולכן יש חשיבות רבה לניהול תקין של ההצהרה.


באמצעות פנייה למשרדנו תקבלו הצהרת הון מדויקת ומסודרת, בהתאם לדרישות רשויות המס.