ביקורת והכנת דוחות

במכלול השירותים אותם מספק משרדו של רואה חשבון יצחק בלזר ניכלל גם שירות של ביקורת והכנת דוחות. כל בעל חברה / עמותה / עסק, מחויב בהגשת דוחות לרשויות השונות. חובת הדיווח חלה על כל בעל חברה / עמותה / עסק, קטן כגדול ולא משנה מה היקף הפעילות של החברה / עמותה / עסק. גם במקרה שלא הייתה פעילות או שהרווחים לא היו גבוהים מההפסדים עדיין חלה חובת הדיווח.

משרדנו מתמחה בהכנת דוחות הנדרשים להגשה לכל הרשויות. הגשת הדוחות כפי הנדרש חוסכת הרבה עוגמת נפש וכאב ראש מיותר בעוד שהגשת דוחות שגויים יכולים להוות עבירה על החוק. לכן חשוב כל כך לבחור בקפדנות את רואה החשבון אשר יעמול על הכנת הדו"חות והגשתם לרשויות. יש לבדוק שרואה חשבון מוסמך עובר על הדוחות היטב ובדק שהכול תקין.

משרדנו מכין את כל הדוחות הנדרשים למס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ורשם העמותות. לעסקים קטנים וגדולים, לעסקים המחויבים בדיווח חודשי וגם לאלו המחויבים בדיווח דו חודשי. הגשת הדו"ח כוללת כמובן ביקורת יסודית ומעמיקה הן לגבי פרטי הדו"ח, תקינותו וסבירותו. רואה החשבון מבקר את כל הדו"חות המוגשים ע"י המשרד. ניסיונו רב השנים ומקצועיותו של רואה חשבון יצחק בלזר מהווה בטחון לתקינות הדוח.

כל הביקורת והכנת הדוחות נעשות בהתאם לדרישות החוק של רשויות השלטון בישראל.